Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w szkole z dniem 17 maja 2021 r. nauczania hybrydowego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż z dniem 17 maja 2021 r. w szkole zostaje uruchomione nauczanie hybrydowe.

  • W dniach 17-21 maja 2021 r. naukę w trybie stacjonarnym będą prowadzić następujące klasy: 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d.
  • Pozostałe klasy tj.: 1a, 2ag, 2bg, 2cg i 2dg kontynuują naukę w trybie zdalnym.
  • Zamiana oddziałów w zakresie trybu nauczania nastąpi w kolejnym tygodniu, tj. w dniach 24-28 maja 2021 r.

UWAGA! Zarówno nauczanie w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym będzie się odbywać wg planu lekcji obowiązującego od dnia 17 maja 2021 r., dostępnego w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. Uczniowie prowadzący naukę zdalną pozostają w gotowości do kontaktu z nauczycielem w tym samym czasie, w którym odbywaliby zajęcia w szkole.

Podstawowym narzędziem komunikacji uczniów, rodziców i nauczycieli jest dziennik elektroniczny LIBRUS.

Nauczanie zdalne będzie odbywać się w formie zajęć online z wykorzystaniem dostępnych platform i aplikacji edukacyjnych (po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia), poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej oraz w formie zdalnych konsultacji merytorycznych (e-dziennik, platformy edukacyjne, poczta elektroniczna, telefon, komunikatory internetowe).

Szczegółowe warunki pracy szkoły w trybie hybrydowym zostaną przedstawione w osobnym zarządzeniu. Wszystkie pytania i wątpliwości proszę zgłaszać do wychowawców klas lub nauczycieli prowadzących zajęcia.  Proszę również śledzić komunikaty dostępne w e-dzienniku i na szkolnej stronie internetowej.

Artur Ciurlej

Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz