Pożegnania nadszedł czas… Zakończenie roku szkolnego tegorocznych absolwentów Kasprowicza

Bez uroczystej gali, ale w obecności wychowawców i Dyrektora szkoły 30 kwietnia br. odbyło się pożegnanie tegorocznych maturzystów. Dokonano podsumowania trzyletniego pobytu w szkole, który mimo, iż obfitował w wiele niespotykanych dotąd wydarzeń, na pewno nie był czasem straconym. Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, a przy tym rozwijali swoje wyjątkowe talenty i pasje, zasłużyli na szczególne uznanie w postaci wpisów do Złotej Księgi Liceum. Są to: Maria Nodzak, Adrian Koguciński, Michał Olesiński, Piotr Muliński i Mikołaj Szymczak.

Nagrodzeni zostali również uczniowie odznaczający się wysoką średnią ocen i wzorową postawą uczniowską. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Klasa IIIA

  • Weronika Andrzejczak
  • Adrian Koguciński
  • Michał Olesiński
  • Julia Winnicka

Klasa IIIB

  • Piotr Muliński
  • Dawid Rosiak
  • Mikołaj Szymczak

Klasa IIID

  • Natalia Rosińska

Pamiętano również o absolwentach zajmujących wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, uczniach posiadających talenty artystyczne i organizatorskie, aktywnie włączających się w życie społeczności liceum, kreatywnych członkach Samorządu Uczniowskiego oraz wolontariuszach, nieustannie pomagającym innym. Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zostali nagrodzeni.

Choć nadszedł czas pożegnań, tegorocznych absolwentów jeszcze długo będziemy spotykać na szkolnych korytarzach. Przed nimi bowiem najważniejszy egzamin w życiu. Drodzy abiturienci! Życzymy Wam gorąco wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń i życiowych celów oraz połamania piór na egzaminie dojrzałości!

Ponieważ nie mogliśmy spotkać się wszyscy razem na uroczystej gali i przekazać Wam życzeń osobiście, przygotowaliśmy więc mały upominek w postaci filmu. Mamy nadzieję, że dzięki niemu Będziecie często wracać we wspomnieniach do czasów spędzonych w Kasprowiczu!

Dodaj komentarz