Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 28 kwietnia 2021 r. dla tegorocznych absolwentów!

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż wręczenie świadectw ukończenia szkoły nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek) w godzinach 11.30-14.00 według poniżej zamieszczonego harmonogramu dla poszczególnych oddziałów. Wręczenie świadectw wszystkim uczniom odbędzie się w sali gimnastycznej w obecności wychowawców klas, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Po odbiór świadectwa mogą zgłosić się wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, którzy nie są objęci kwarantanną lub izolacją, i w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.

Uczniowie przybywający po odbiór świadectw wchodzą do szkoły wejściem głównym (od ul. Okrzei), a opuszczają szkołę wyjściem za salą gimnastyczną w kierunku ul. 29 Listopada.

Od momentu wejścia do szkoły wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczki osłaniającej usta i nos.

Przed wejściem na teren szkoły oraz w wyznaczonych do tego miejscach, wszystkich uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk.

Uczniowie po wejściu do szkoły i dokonaniu czynności dezynfekcyjnych, mogą udać się do szatni i zabrać z szafek potrzebne rzeczy, ale kluczyk od szafki każdy uczeń zachowuje na okres matur (kluczyk należy zwrócić przed odbiorem świadectwa dojrzałości do sekretariatu szkoły). Książki z biblioteki szkolnej można zwrócić w dniu zakończenia nauki lub w późniejszym czasie (najpóźniej przed odbiorem świadectwa dojrzałości).

Podczas przebywania na terenie szkoły, jak również w sali gimnastycznej, wszystkich obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego.

Harmonogram wręczenia świadectw dla poszczególnych oddziałów:

11.30 – klasa IIId – w zastęp. wych. mgr A. Ambroziak

12.15 – klasa IIIb – wych. M. Bilicka-Bird

13.00 – klasa IIIa – wych. mgr M. Michalski

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wystąpienia ewentualnych problemów, bardzo proszę o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu szkoły pod numerami telefonów 24 355 74 30 lub 24 355 74 33.

 Z serdecznym pozdrowieniem
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz