Historyczna edukacja regionalna online

W marcu uczniowie klas II i III humanistycznych i społeczno – prawnych, dzięki współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie i Kutnowskim Towarzystwem Historycznym, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat historii miasta i regionu w XVIII i XX wieku.

Klasy II B i II D odbyły spotkania on-line z dr. Piotrem Stasiakiem, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego. Spotkania były poświęcone czasom saskim w Kutnie i roli pałacu podróżnego Augusta III Sasa. Młodzież poznała fakty na temat pałacu w XVIII wieku, ale również zwyczaje i ciekawostki związane z epoką. Przybliżona została również współczesna historia i sytuacja pałacu.

Klasy maturalne III B i III D podczas prelekcji dr. Jacka Saramonowicza poznały natomiast ciekawą historię Kutna podczas II wojny światowej. Omówione zostały nowe zasady i zwyczaje wprowadzone w Kutnie przez niemieckich okupantów, topografia miasta podczas wojny oraz działalność ruchu oporu. Wykład był ilustrowany licznymi ciekawostkami, przykładami z życia konkretnych postaci i interesującymi, często wcześniej nieznanymi zdjęciami.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

Dodaj komentarz