Ogólnopolski Konkurs Biochemiczny w Kasprowiczu

Julia Winnicka i Michał Olesiński wzięli udział w XII edycji Konkursu Biochemicznego organizowanego przez Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Konkurs ten ma na celu popularyzację nauk przyrodniczych, inspirowanie do odkrywania procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych, umożliwia również sprawdzenie wiedzy, co jest istotne dla uczniów decydujących niebawem o wyborze kierunku studiów. Czekamy na wyniki.

Dodaj komentarz