Konkurs z okazji Światowego Dnia Wody

W marcu obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w konkursie „Woda – moc natury”. Swoim zakresem będzie on obejmował zagadnienia z biologii i chemii dotyczące roli wody w organizmach żywych, jej budowy chemicznej i właściwości fizycznych oraz sposobów jej ochrony, a także zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania wodą. Konkurs odbędzie się 29 marca o godzinie 9.50 w formie on-line. Zgłoszenia proszę przesyłać przez dziennik elektroniczny Librus do nauczyciela biologii p. Anny Kmieć-Nogalskiej. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody!

Dodaj komentarz