Zwycięstwo Kasprowicza w Teście Wiedzy o Powstaniu Styczniowym

Dnia 25.02.2021r. odbył się II Powiatowy Test Wiedzy o Powstaniu Styczniowym zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie.Test sprawdzał wiedzę na temat Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, miejsc kultu i pamięci związanych z terenem obecnego Powiatu Kutnowskiego. Konkurs został przeprowadzony w trybie zdalnym poprzez platformę ZOOM. Uczestnicy zmagali się z pytaniami konkursowymi podzielonymi na trzy części. Pierwsza część polegała na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. Część druga to test typu prawda/fałsz oparty o źródła ikonograficzne dotyczące tematyki Powstania Styczniowego, także 40 pytań. Po krótkiej przerwie nastąpiła część trzecia – ustna, w czasie której 8 drużyn udzielało odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania.

Miło nam poinformować, że zwycięską okazała się drużyna II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w składzie: Julia Lewandowska z klasy 1d, Miłosz Matusiak z klasy 2d i Michał Olesiński z klasy 3a.

Gratulujemy zwycięzcom!

Dodaj komentarz