Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 02 lutego 2021 r.

Uwaga tegoroczni maturzyści!

Proszę o bardzo uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi organizacji matury próbnej na terenie II LO w dniach 4-5 i 8-9 lutego 2021 r. oraz zastosowanie się do nich w trakcie trwania poszczególnych egzaminów.

Zdający przychodzą do szkoły najpóźniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Każdy zdający powinien sprawdzić numer sali, do której został w danym dniu przydzielony, na liście znajdującej się na drzwiach wejściowych do szkoły.

Wszystkie rzeczy osobiste (torebka, telefon, itp.) zdający pozostawiają w swoich szafkach.

Od momentu wejścia do szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej wszyscy zdający są zobowiązani do założenia maseczki/przyłbicy osłaniającej usta i nos.

Przed wejściem na teren szkoły, przy wyjściu ze szkoły oraz w wyznaczonych do tego miejscach, wszystkich zdających obowiązuje dezynfekcja rąk.

Podczas trwania egzaminów na terenie całej szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego.

Podczas egzaminu zdający korzystają tylko z własnych przyborów. Każdy uczeń powinien posiadać długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem.

Zdający mogą przynieść na egzamin własną wodę.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie niezwłocznie powinni opuścić teren szkoły, z wyjątkiem osób, które oczekują na kolejny egzamin (osoby te kierują się do stołówki szkolnej, w której przebywają z zachowaniem środków ochrony indywidualnej i dystansu społecznego).

Informuję także, iż szczegółowy harmonogram próbnego egzaminu maturalnego zostanie przesłany wszystkim maturzystom za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wystąpienia ewentualnych problemów, bardzo proszę o zgłaszanie tego faktu wychowawcom klas lub do sekretariatu szkoły pod numerami telefonów 24 355 74 30 lub 24 355 74 33.

Powodzenia na egzaminach!

Z serdecznym pozdrowieniem
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz