Wyjazd integracyjny klas Ia i Id

Nadpilickie atrakcje okolic Tomaszowa Mazowieckiego mieli okazję podziwiać uczniowie klas Ia i Id podczas wyjazdu integracyjnego,  który odbył się 28 -29 września. Młodzież zwiedziła Zamek

w Inowłodzu – jedną z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych za życia

i panowania Kazimierza Wielkiego oraz romański kościół pod wezwaniem św. Idziego, ufundowany przez księcia Władysława Hermana z okazji narodzin jego syna Bolesława Krzywoustego.

Słoneczne i ciepłe popołudnie spędziliśmy na spacerze po Spale odwiedzając Centralny Ośrodek Sportu, w którym trenują polscy siatkarze. Wieczorna integracja przy zabawie, muzyce i ognisku była okazją do lepszego poznania się.

Na koniec naszego wyjazdu zwiedziliśmy Rezerwat Przyrody „Niebieskie  Źródła”, który stanowi jedno z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie.

Dodaj komentarz