Rok szkolny 2023/2024

4 września 2023 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie jest to rok szczególny, bo jubileuszowy. Kasprowicz świętuje bowiem swoje 70-te urodziny.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Pan Zbigniew Leitgeber oraz Pani Anna Marciniak – Ladko reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów II LO oraz Pani Aneta Domrzał – przewodnicząca Rady Rodziców.

Krótką część artystyczną przygotowali Magdalena Kaczmarek i Kacper Krupa.

 

Dodaj komentarz