Ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie

W dniu 15 czerwca 2023  r. w naszej szkole zakończono realizację zadania „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie”. Projekt został zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

 

Całkowita wartość projektu: 59.660,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 56.670,00 zł

 

Zasadniczym celem zmodernizowania pracowni było wyposażenie jej w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W związku z powyższym dokonano zakupu 10 stolików laboratoryjnych uczniowskich, 34 krzeseł, dwóch meblościanek, mobilnego stolika do demonstracji, biurka dla nauczyciela, szafki stanowiącej obudowę zlewu, a także tablicy suchościeralnej.

W celu prowadzenia zajęć metodami aktywnymi z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych, niezbędnym był zakup laptopa, panoramicznej tablicy interaktywnej
oraz tabletu graficznego.

Pracownię wyposażono w najnowocześniejszy zestaw pomocy dydaktycznych, w skład którego wchodzą m. in.: tor powietrzny (zestaw przeznaczony do badania ruchu jednostajnego, jednostajnie przyśpieszonego, II Prawa Newtona, zderzeń sprężystych i niesprężystych,
z wykorzystaniem elektronicznych czujników ruchu i licznika), zasilacze prądu stałego, zestaw prostych obwodów elektrycznych z multimetrem, dekady rezystorów, magnesy sztabkowe i neodymowe, opiłki i płyta z opiłkami do badania pola magnetycznego, radiometr Crookesa, wielokrążki, siłomierze, miernik natężenia dźwięku, mostek Gretz’a, zestaw doświadczalny z ciepła, zestaw energia odnawialna, pompa próżniowa, prasa hydrauliczna, pojazd odrzutowy z napędem elektrycznym, potrójne wahadło, bateria słoneczna, silnik Stirlinga, zestaw do obserwacji trójwymiarowych obrazów holograficznych, a także bączek magnetyczny, aby nauczyciele mogli realizować zajęcia metodą doświadczeń, a także przeprowadzać ciekawe pokazy fizyczne.

Powstanie nowoczesnej ekopracowni fizycznej przyczyni się znacząco do wzrostu świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów edukacyjnych.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

www.wfosigw.lodz.pl

Dodaj komentarz