XXXIX KASPROWICZOWSKIE DNI HISTORII

Od 14 listopada w naszym liceum trwały 39. Dni Historii. Tegoroczna edycja dotyczyła polskich powstań narodowych i przebiegała pod hasłem „Póki w narodzie duch swobody żyje”.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się szkolny turniej wiedzy historycznej, rozgrywany w formule „jeden z dziesięciu”, poświęcony polskim walkom narodowowyzwoleńczym. Przy szerokiej publiczności, w atmosferze zabawy, rywalizowali ze sobą przedstawiciele klas społeczno – prawnych i humanistycznych. I miejsce wywalczyli uczniowie klasy IVB Bartosz Kaczmarek i Kamil Tomes. Kolejne lokaty zdobyli: Julia Szwejda i Wiktor Kosko (IIIB) oraz Amelia Stańdo i Justyna Kubiak (IIID). Konkurs dostarczył wiele emocji i pokazał wysoki poziom wiedzy uczestników.

16 listopada młodzież wysłuchała wykładu dr. Piotra Stasiaka z Muzeum Regionalnego w Kutnie na temat „Zrywów narodowowyzwoleńczych w Kutnie i okolicach”. Podczas prelekcji zaprezentowane zostały wszystkie lokalne wystąpienia patriotyczne począwszy od insurekcji kościuszkowskiej do powstania styczniowego na tle szerszego kontekstu historycznego.

18 listopada uczniowie z klasy III B oraz maturzyści przygotowujący się do egzaminu z historii odwiedzili w Warszawie miejsca związane z polskimi ruchem narodowowyzwoleńczym. W Łazienkach Królewskich uczestniczyli w lekcji w terenie, podczas której mogli odtworzyć wydarzenia Nocy Listopadowej. W Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) poznali tragiczne historie wielu polskich bohaterów XIX w. przetrzymywanych w carskim więzieniu. Przeżyciem było wejść do autentycznej celi więziennej Romualda Traugutta czy Józefa Piłsudskiego. Dniom Historii tradycyjnie towarzyszyła szkolna wystawa „Etos walki”. Kolejne Dni Historii ponownie były dla uczniów okazją do poszerzania wiedzy historycznej w niebanalny sposób poza ławką szkolną.

Dodaj komentarz