Wizyta studyjna w Ciechanowie

Wizyta studyjna w ramach projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” – Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni w Ciechanowie

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum bierze udział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19).

Nasza szkoła w ramach projektu uzyskała środki na organizację wizyty studyjnej dla uczniów w przedsiębiorstwie społecznym. Ta wizyta odbyła się 2 czerwca, a wzięła w niej udział grupa uczniów z klas III b i d naszej szkoły! Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa społecznego – Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni w Ciechanowie oraz wzięliśmy udział w warsztatach przygotowanych przez stowarzyszenie. Mamy nadzieję na nawiązanie współpracy z tym podmiotem, a wizyta może być dla nas inspiracją na funkcjonowanie w życiu zawodowym.

Dodaj komentarz