MATURZYŚCI NA START – ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA LICEUM

29 kwietnia 2022 roku o godzinie 14.00 odbyło się wręczenie świadectw ukończenia Liceum tegorocznym maturzystom. Na uroczystej gali, oprócz samych zainteresowanych, byli rodzice abiturientów, dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie klas trzecich liceum czteroletniego oraz zaproszeni goście: pan Mariusz Jagielski wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Kutnie, pani Aneta Domrzał przewodnicząca Rady Rodziców, pan Zbigniew Leitgeber prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie oraz pani Anna Marciniak-Ladko sekretarz Stowarzyszenia. W tym trudnym dla wszystkich roku, gościliśmy także młodzież z Ukrainy uczącą się w naszej szkole. 

Po dwuletniej przerwie, spotkaliśmy się ponownie w sali gimnastycznej, żegnając ostatni rocznik absolwentów gimnazjów. Uroczystość rozpoczął koncert składający się z utworów muzycznych refleksyjnie nawiązujących do motta spotkania „Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni…” oraz scenka kabaretowa poświęcona „wymierającemu gatunkowi GIMBAZAURÓW”.

Podczas części oficjalnej zabrał głos Pan dyrektor Artur Ciurlej, który podziękował abiturientom, za to, że byli częścią szkoły i pomagali tworzyć jej niepowtarzalny klimat, a rodzicom, że powierzyli szkole opiekę nad swoimi dziećmi. Maturzystom życzył powodzenia na egzaminach maturalnych i dokonania właściwych wyborów życiowych.

Ważną częścią uroczystości było uhonorowanie wpisem do Złotej Księgi Liceum trzech wybitnych absolwentek: Katarzyny Przybysz. Zofii Chmieleckiej i Wiktorii Lewandowskiej. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i zdołali rozwijać swoje pasje: Katarzyna Przybysz, Zofia Chmielecka, Monika Dryńkowska, Natalia Filipiak, Karola Pasiewicz, Wiktoria Lewandowska, Katarzyna Mieczkowska, Andrzej Brzostowicz, Klaudia Wojdecka, Jordan Krakowiak, Justyna Bryszewska, Nicola Puchalska, Natalia Barańska, Karol Rybczyński, Aleksandra Okonkoska, Wiktoria Lewaniak, Daria Gibska, Amelia Kubiak, Natalia Majchrzak, Olga Matczak, Karolina Augustyniak, Weronika Papińska. Nagrodzono także finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, uczestników zawodów sportowych, wolontariuszy oraz osoby zaangażowane w działalność samorządu szkolnego i promocję szkoły. 

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie świadectw ukończenia Liceum. To wydarzenie symbolicznie zakończyło bardzo ważny etap w życiu tegorocznych abiturientów, ale stało się jednocześnie początkiem nowej, pięknej drogi, na którą nasze Liceum przygotowało ich wzorowo.

Uroczystość przygotowały klasy 3a i 3d z wychowawcami Anetą Borowicz i Dorotą Dobiecką-Stańską

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

Dodaj komentarz