Poczuj chemię do biologii!

Klasa biologiczno–chemiczno–matematyczna z innowacyjnym programem biologii i chemii doświadczalnej jest przeznaczona dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdolności biologiczne i chemiczne oraz dla osób interesujących się otaczająca nas przyrodą. Masz możliwość kontynuacji nauki na: medycynie, stomatologii, weterynarii, farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, technologii chemicznej, inżynierii procesowej, technologii żywności, fizjoterapii, kosmetologii, ochronie środowiska, inżynierii środowiska. Możesz rozwinąć swoje zainteresowania również dzięki nauce matematyki w rozszerzeniu.

To dla Ciebie otworzyliśmy Centrum Miłośników Nauki!

Co wyróżnia nasz biol-chem-mat?

 • nowoczesne wyposażenie pracowni– kreatywni nauczyciele, wciąż poszukujący nowych pomysłów na rozwijanie naszych pasji– udział w wielu projektach badawczych, jak na przykład: Woda – życiodajna moc, Kasprowicz – wybieraj mądrze, Kreatywny biolchem
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach (także on-line)  na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytecie   Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, w Polskiej Akademii Nauk, w Polskiej Stacji Badań na Spitsbergenie
 • spotkania ze znanymi ludźmi nauki
 • wysoki poziom nauczania
 • sukcesy naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przyrodniczych

Klasa biologiczno–chemiczno–matematyczna została wzbogacona o innowacyjny program biologii i chemii doświadczalnej oraz edukację medyczną i warsztaty w szpitalach akademickich. Stanowi ona doskonałą ofertę dla osób pragnących studiować kierunki medyczne.  Skierowana jest w szczególności do ucznia, który:

 • chce leczyć ludzi lub zwierzęta,
 • uważa, że w dzisiejszym świecie przyroda to ostoja, którą trzeba chronić, pielęgnować i zachować dla przeszłych pokoleń,
 • chce zdać maturę z biologii, chemii i matematyki na wysokim poziomie.

Nauczyciele uczący przedmiotów kierunkowych posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych. Przygotowują młodzież do matury na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Uczniowie Kasprowicza uczestniczą w:

 • Ogólnopolskiej Nocy Biologów (również w czasie pandemii)
 • Medicaliach
 • Światowym Tygodniu Mózgu
 • Ogólnopolskiej Nocy Sów
 • projekcie „Festiwal Nauki w Kasprowiczu” pod patronatem Polskiej Akademii Nauk
 • projekcie badawczym „Kasprowicz, wybieraj mądrze”
 • dodatkowych zajęciach „Przed maturą z biologią i chemią”
 • projekcie badawczym „Woda – cud natury” dofinansowanym z WFOŚiGW w Łodzi
 • projekcie badawczym „Nauka usłana różami”
 • projekcie naukowym  „Spotkania z biologią”
 • międzynarodowych projektach dla młodych naukowców współorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski
 • zajęciach terenowych (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Stacja Uzdatniania Wody w Kutnie, Zakłady Farmaceutyczne w Kutnie)
 • laboratoryjnych zajęciach uniwersyteckich (np. warsztaty z biotechnologii roślin na Uniwersytecie Łódzkim, symulacje operacji w Collegium medicum w Bydgoszczy, warsztaty laboratoryjne na Uniwersytecie Łódzkim)
 • obozach naukowych

 

Klasa ta została objęta patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Współpracujemy także z :

 • Polską Akademią Nauk
 • Polską Stacją Badawczą na Spitsbergenie
 • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
 • Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Biologii i Chemii)
 • Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Biologii i Chemii)
 • Uniwersytetem Gdańskim (Wydział Biologii)
 • Politechniką Łódzką (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)
 • Fundacją TechSoup Europe
 • Fundacją DKMS (posiadamy certyfikat „Szkoły z życiem”)
 • Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki
 • Centrum Chemii w Małej Skali

W ramach Koła Biologicznego i Chemicznego przygotowujemy uczniów do matury, do olimpiad i konkursów. Efektem tej pracy są bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych.

Dodatkowo dla chętnych prowadzone są zajęcia z języka łacińskiego.

Bierzemy udział w zajęciach warsztatowych „Akademia Ciekawej Chemii” na Uniwersytecie Łódzkim, które dla wytrwałych kończą się konkursem.
Zajęcia te odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny, są ciekawą i dodatkową formą pracy oraz dają możliwość stałego kontaktu z uczelnią wyższą.

Regularnie gościmy w murach naszej szkoły zasłużonych biologów i przyrodników. Byli u nas między innymi:

 • dr Takao Ishikawa, Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Osial, Uniwersytet Warszawski
 • dr Mikołaj Fedorowicz, Polska Akademia Nauk
 • dr Łukasz Bożycki,  Polska Akademia Nauk
 • dr Magdalena Kulma, Polska Akademia Nauk
 • dr Paulina Mozolewska, Uniwersytet  Gdański
 • dr Anna Pietrzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Jan Paczesny, Polska Akademia Nauk

 • coroczne akcje „Sprzątanie świata” ( Nadleśnictwo Raciborów, Strzelce)
 • konkursy wewnątrzszkolne 

Olimpiady i konkursy jako forma poszerzania wiedzy i zainteresowań

 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy HIV/AIDS
 • Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza w Płocku
 • Seminarium Uczniowsko-Studenckie „Problemy Ochrony Środowiska” na Politechnice Łódzkiej

Nasz biol-chem to:

  • nauka poprzez eksperymenty,  projekty badawcze i ćwiczenia laboratoryjne
  • możliwość rozwijania zainteresowań związanych ze światem przyrody
  • innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
  • dobry start na oblegane i nowoczesne kierunki studiów
  • bardzo dobra jakość nauczania
  • stały kontakt z uczelniami wyższymi i absolwentami naszego Liceum
  • przyjazna atmosfera