Oferta językowa

JĘZYKI OBCE W KASPROWICZU

Język angielski – 3 godziny tygodniowo

Język francuski, niemiecki, rosyjski (do wyboru) – 2 godziny tygodniowo

 

W KLASIE SPOŁECZNO–PRAWNEJ ROZSZERZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

– 4 GODZINY TYGODNIOWO W I i II KLASIE

– 5 GODZIN TYGODNIOWO W III i IV KLASIE

– PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE JĘZYKA W DZIEDZINIE BIZNESU, MARKETINGU, REKLAMY, PRAWA ITP.

  

 

 

 

 

 

DODATKOWO DLA CHĘTNYCH ZAJĘCIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 

ORAZ JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 

W ramach nauki języków obcych oferujemy również:

 • wyjazdy na warsztaty z native speakerami – pracownikami Wydziału Filologicznego UŁ
 • zajęcia konwersacyjne podnoszące kompetencje komunikacyjne
 • przygotowanie do olimpiad językowych
 • przygotowanie do egzaminu DELF z języka francuskiego na różnych stopniach zaawansowania
 • współpracę z MAŁĄ LIGĄ BASEBALLOWĄ – przygotowanie młodzieży do pełnienia funkcji tłumacza i opiekuna grup międzynarodowych

PONADTO

 • TYGODNIE JĘZYKÓW OBCYCH
 • liczne konkursy językowe oraz kulturowe
 • spotkania z pracownikami wyższych uczelni
 • ciekawe prezentacje multimedialne w językach obcych
 • interesujące spotkania warsztatowe z reprezentantami
 • poszczególnych wydawnictw językowych
 • oraz z pracownikami instytucji europejskich
 • szkolne olimpiady językowe
 • nietypowe zajęcia prowadzone metodą projektu

NASI NAUCZYCIELE:

 • są w pełni wykwalifikowani, pełnią funkcje egzaminatorów maturalnych
 • korzystają z nowoczesnych metod nauczania, doskonalą swój warsztat pracy
 • ściśle współpracują z przedstawicielami wydawnictw językowych
 • dbają o odpowiedni dobór podręczników dla poszczególnych grup językowych

NASI UCZNIOWIE:

 • osiągają bardzo dobre wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym, zarówno pisemnym jak i ustnym
 • reprezentują szkołę na kolejnych etapach Ogólnopolskich Olimpiad Językowych
 • są regularnie wyróżniani w kolejnych edycjach ogólnopolskich konkursów, zdobywając wysokie miejsca oraz wygrywając atrakcyjne nagrody
 • są świetnie przygotowani do komunikowania się w językach obcych na wymagającym rynku pracy
 • posiadają międzynarodowe certyfikaty językowe takie jak First Certificate Exam, Cambridge Advanced Exam, DELF A1, A2, B1
 • praktycznie stosują swoją wiedzę językową współpracując z Małą Ligą Baseballową
 • współtworzą i uczestniczą we wszystkich wydarzeniach Festiwalu Frankofonii