Klasa humanistyczna z edukacją dziennikarską

Klasa humanistyczna z edukacją dziennikarską

Zapraszamy do klasy humanistycznej z edukacją dziennikarską.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski z edukacją dziennikarską, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

W tej klasie dobrze przygotujesz się do studiów na kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, historia, prawo, archeologia.

Jeżeli:

 • jesteś kreatywny
 • interesujesz się literaturą, filmem, teatrem, muzyką, dziennikarstwem
 • lubisz dyskutować
 • chcesz publikować swoje teksty w szkolnej gazecie i współpracować z lokalnymi mediami
 • pasjonuje Cię historia i współczesność
 • chcesz realizować swoje artystyczne pasje
 • pragniesz bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
 • chcesz doskonalić swoją wiedzę pod kierunkiem nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych, współpracujących z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi

W klasie humanistycznej:

 • rozwiniesz swoje zainteresowania aktorskie w grupie teatralnej Pre-Text oraz szkolnym kabarecie Impuls.
 • rozwiniesz swoje pasje muzyczne, plastyczne i dziennikarskie
 • weźmiesz udział w spektaklach teatralnych i koncertach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pokażesz swój talent w Przeglądzie Działań Twórczych HARENDA
 • możesz uczestniczyć w olimpiadach oraz ogólnopolskich, powiatowych i szkolnych konkursach historycznych, literackich i recytatorskich
 • przybliżymy Ci zawód dziennikarza poprzez współpracę z Radiem Victoria
 • poznasz drogę do zawodu reżysera, aktora oraz operatora filmowego i telewizyjnego odwiedzając Państwową Wyższą Szkołą Filmową,
  Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Polskie Radio, TVN

 

 

 

 • wcielisz się w rolę dziennikarza, operatora i montażysty; samodzielnie stworzysz newsa, reportaż czy dokument prasowy;
 • poznasz podstawy dziennikarstwa telewizyjnego
 • będziesz mieć Ci szansę sfilmowania swoich marzeń lub przygotowania reportażu na ogólnopolski konkurs
 • pracując przy redagowaniu szkolnej gazety C@sper  zdobędziesz pierwsze doświadczenia i szlify dziennikarskie, publikując własne teksty
 • w kole grafiki komputerowej – podejmiesz próbę składania gazety
 • będziesz uczestniczyć w spotkaniach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni i instytucji kulturalnych oraz twórców np. warsztaty z podstaw prawa, z analizy dzieła literackiego
 • będziesz współtworzyć Dni Języka Polskiego i Dni Historii

 

 

 

 

 • zajęcia odbywać się będą nie tylko w szkole, ale np. w  Zamku Królewskim w Warszawie, Pałacu w Wilanowie, Pałacu w Łazienkach, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytucie Pamięci Narodowej  i Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Muzeum Literatury, Zamku w Łęczycy, na Zamku w Oporowie, w Muzeum w Krośniewicach, Muzeum Regionalnym w Kutnie.
 • dzięki wycieczkom przedmiotowym i wyjazdom integracyjnym zobaczysz ciekawe miejsca związane z tradycją i kulturą
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności na zajęciach prowadzonych ciekawymi metodami np. projekt, debata, symulacja rozprawy sądowej
 • w pracowniach polonistycznych i historycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny nauka na pewno nie będzie nudna
 • możesz być twórcą lub współtwórcą szkolnych projektów i przedsięwzięć

 

 

 

 

   

Jeśli zechcesz, swoją wiedzę teoretyczną możesz sprawdzić, biorąc udział w licznych olimpiadach i konkursach, m.in.:

 • Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro”
 • Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury
 • Turnieju Jednego Wiersza O Laur Celiny Dangel–Fijałkowskiej
 • Ogólnopolskim konkursie „Lubię czytać”
 • Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Kutnowskiego
 • Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
 • Powiatowym Konkursie Recytatorskim ,,Tak się zaczyna miasto”
 • Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej
 • Olimpiadzie Historycznej
 • Olimpiadzie Wiedzy Historycznej
 • Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”
 • Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Olimpiadzie Mediewistycznej, której jesteśmy współorganizatorami
 • Ogólnopolskim konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

DNI JĘZYKA POLSKIEGO

Organizowane od prawie trzydziestu lat w grudniu, związane są z Dniem Patrona – Jana Kasprowicza. Każdego roku podejmujemy inny temat, ważny dla życia kulturalnego kraju i szkoły.

W ramach Dni Języka Polskiego uczniowie wszystkich klas uczestniczą w różnorodnych działaniach:

 • biorą udział w konkursach literackich, pisząc np. wiersze, opowiadania, eseje, wywiady, wspomnienia, felietony, reportaże
 • uczestniczą w konkursach recytatorskich, wygłaszając teksty oceniane przez profesjonalne jury
 • przygotowują wystawy okolicznościowe
 • uczestniczą w spotkaniach i warsztatach z pracownikami wyższych uczelni, twórcami, animatorami kultury
 • tworzą spektakle poetycko – muzyczne uświetniające uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych
 • są organizatorami Przeglądu Działań Twórczych HARENDA, w którym swoje talenty prezentują uczniowie naszego liceum i uczniowie szkół podstawowych
 • niestandardowo promują czytelnictwo – spotkania autorskie, festiwal książek, sleeveface, czyli ubierz się w książkę

 

 

 

   

   

 

WYBIERAJĄC KLASĘ HUMANISTYCZNĄ BARDZO DOBRZE PRZYGOTUJESZ SIĘ DO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I WOS. ROZWINIESZ HUMANISTYCZNE ZAINTERESOWANIA. POZNASZ CIEKAWYCH LUDZI.