Klasa społeczno – prawna z językiem angielskim

Klasa społeczno-prawna z rozszerzonym językiem angielskim została objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zwiększona ilość godzin języka angielskiego, poszerzona o elementy języka specjalistycznego, zapewni praktyczne wykorzystanie języka w dziedzinie prawa, biznesu, marketingu czy reklamy.

Nauka w tej klasie gwarantuje wysokie wyniki maturalne i kontynuowanie nauki na prawie, administracji, politologii, historii, dziennikarstwie, socjologii, psychologii, zarządzaniu i marketingu, komunikacji społecznej, stosunkach międzynarodowych, europeistyce oraz studiach filologicznych.

Jakość nauczania w klasie społeczno-prawnej podnoszą liczne dodatkowe formy zajęć.

 • KOŁO HISTORYCZNE I KOŁO EDUKACJI OBYWATELSKIEJ to zajęcia dla maturzystów. Wykwalifikowana kadra nauczycielska – egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – perfekcyjnie   przygotują cię do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie. Systematyczna i intensywna praca zaowocuje bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych, zawsze wyższymi niż wyniki w kraju, województwie, czy powiecie
 • Warsztaty prawnicze, prowadzone przez wykładowcę Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi oraz na terenie naszej szkoły

 

 

 • Projekty realizowane przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, np. młodzieżowe prawybory.
 • Spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych – tylko od nich dowiesz się jak wykorzystać zgromadzoną wiedzę teoretyczną
 • Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i mediów
 • Stała współpraca z Muzeum Niepodległości w Warszawie z X Pawilonem Cytadeli Warszawskiej i realizacja wspólnych projektów
 • Debaty na tematy historyczne i społeczne – dzięki nim nauczysz się dyskutować, dobierać argumenty, oskarżać i bronić swojego stanowiska
 • Tygodnie Konstytucyjne organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy

KOŁO EDUKACJI JĘZYKOWEJ – zajęcia dodatkowe przygotowujące do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego

 • Współpraca z Małą Ligą Baseball’a – zapewni solidne przygotowanie do roli tłumacza -opiekuna grup międzynarodowych
 • Realizacja projektów obywatelskich rozwijających warsztatowo wiedzę o języku i kulturze krajów anglojęzycznych
 • Spotkania warsztatowe z wykładowcami Wydziału Filologicznego UŁ
 • Współpraca z organizacją Nauka bez Granic zapewnia wyjazdy na spektakle anglojęzyczne, warsztaty językowe organizowane w szkole jak i w instytucjach zlokalizowanych w innych miastach

 

   

Tradycją nasze szkoły są DNI HISTORII –  to wielki projekt, podczas którego podejmujemy różnorodne tematy np.:

 • „Polska i Rosja, historia z którą musimy iść dalej”,
 • „Nieznany świat islamu”,
 • „Stan wojenny – pamiętamy” ,
 • „II wojna. Pamięć dla pokoju”,
 • „Świt państwa polskiego”
 • „Tadeusz Kościuszko bohater dwóch narodów”,
 • „I powstała Niepodległa”,
 • „1989 – rok przełomowych wydarzeń”

   

   

Odbywają się wówczas:

 • wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, UMK w Toruniu i Instytutu Pamięci Narodowej
 • warsztaty w oparciu o dokumenty, relacje, źródła ikonograficzne i multimedialne
 • debaty, projekty edukacyjne, konkursy szkolne i międzyszkolne – plastyczne, fotograficzne, multimedialne
 • wycieczki historyczne, spotkania ze świadkami historii i historykami regionalistami
 • koncerty i widowiska muzyczne
 • wystawy okolicznościowe

 

 

 

Nasi uczniowie co roku odnoszą sukcesy w:

 • Olimpiadzie Historycznej,
 • Olimpiadzie Wiedzy Historycznej,
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiadzie Mediewistycznej,
 • Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg,
 • Olimpiadzie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego,
 • Konkursie Wybieram Wybory organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą,
 • Konkursie Polska Piastowska,
 • Festiwalu Tradycja i Pamięć
 • licznych konkursach regionalnych.

Nasi uczniowie zdobywali także mandaty na Sejm Dzieci i Młodzieży. 

Od 2011 roku jesteśmy współorganizatorami Olimpiady Mediewistycznej.

Nasi uczniowie często uczestniczą w niebanalnych lekcjach i spotkaniach, które w ciekawy sposób poszerzają ich wiedzę, pasję i zainteresowania humanistyczne i społeczne.

 

 

Uczymy się również podróżując i poznając interesujące miejsca. Wycieczki i rajdy górskie to pasja nauczycieli historyków, którą zarażają swoich uczniów.

 

        

 

 

 

 

A CO NAJWAŻNIEJSZE GWARANTUJEMY …

 • BARDZO DOBRY WYNIK MATURY Z HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
 • PODJĘCIE NAUKI NA RENOMOWANEJ UCZELNI I ZYSKANIE WYMARZONEGO MIEJSCA PRACY
 • ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ HUMANISTYCZNYCH
 • POZNANIE FANTASTYCZNYCH LUDZI
 • NIEBANALNE CZTERY LATA