Dzień Nowych Technologii w Kasprowiczu

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku już raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o wykonanie pracy na temat – “Czym dla mnie są nowoczesne technologie?”

Forma pracy do wyboru:

  • film
  • prezentacja
  • plakat
  • folder
  • grafika
  • aplikacja
  • pomysł własny

Szczegóły udziału w projekcie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2021–zapraszamy-do-udzialu

Prace należy przesłać do dnia 11.04 2021r. na adres mailowy koordynatora projektu p.Sławomira Pijanowskiego: s.pijanowski@kasprowicz.edu.pl

 

Dodaj komentarz